در فایل فرآیند دقیق پرسونا بعد از توضیح نقشه راهی که در این فرایند طی خواهیم کرد از ورودی‌های پرسونا صحبت کردیم. پنج دسته کلی شامل (اطلاعات دموگرافیک ،نیازها، اهداف، ویژگی‌های شخصیتی، موانع تصمیم‌گیری و نقاط درد) را توضیح دادیم و در تمرین آن خواستیم که به این فکر کنیم، به چه اطلاعاتی از مخاطبمان نیاز داریم. امیدواریم با دیدن آن فایل و انجام تمرین، زاویه نگاه مشترکی نسبت به ادامه مسیری که طی می‌کنیم ‌پیدا کرده باشیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) برنامه‌ریزی و تعریف مسئله در فرایند طراحی پرسونااگر زمان کافی برای فرآیند پرسونا نداریم، “پرسونای تک منظوره” را امتحان کنیم (بعدی)