اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

دسته: سفر یکساله محتوا

روایتگری

سوال ذهنی در روایت | سوالاتی از جنس پیش‌بینی یا پس‌بینی؟ 

پست 20 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

درباره تکنیک حذف صحبت کردیم، ما می‌توانیم با حذف بخشی از روایت در ذهن مخاطب سوال ذهنی ایجاد کنیم، در این مطلب می‌خواهیم این موضوع را بیشتر باز کرده و درباره …

روایتگری

تکنیک حذف | چطور مخاطب را برای ادامه روایت کنجکاو کنیم؟ 

پست 19 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

به طرز عجیبی سوال‌ها برای ما اهمیت زیادی دارند، فارغ از اینکه چقدر جواب‌ آن سوال در زندگی کاری و شخصی ما می‌تواند اثرگذار باشد یا نباشد ما به‌دنبال جواب می‌گردیم، …

روایتگری

تکنیک بازجویی | چطور داستان یک خطی را به روایتی بلند تبدیل کنیم؟ 

پست 18 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

قبل از اینکه به تکنیک بازجویی در روایتگری برسیم، یادآوری کنیم که در کانتنت‌برگر توافق ساده‌ای در مرحله اول برای تعریف داستان و روایتگری داریم، تا اینجا داستان را اتفاقی در …

روایتگری

ابزار روایتگری: شاخص عملکرد | چطور نتایج روایت را ارزیابی کنیم؟ 

پست 17 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

در بخش قبل درباره کمپین روایت صحبت کردیم، درباره اینکه چه کارهایی باید قبل و بعد از روایت انجام بدهیم تا پیام‌ما بهتر و دقیق‌تر به مخاطب منتقل شود. در این …

روایتگری

ابزار روایتگری: کمپین | قبل و بعد از روایت چه کارهایی باید انجام دهیم؟ 

پست 16 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

در بخش قبل درباره لحن روایت صحبت کردیم، درباره اینکه لحن صرفا در رسمی و غیررسمی خلاصه نمی‌شود، اینکه ما چه میزان اطلاعات و در چه عمقی به مخاطب ارائه کنیم …

روایتگری

ابزار روایتگری: لحن روایت | با چه لحن و صدایی داستان‌مان را روایت کنیم؟ 

پست 15 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

در بخش قبل درباره دعوت به اقدام روایت صحبت کردیم، اینکه چطور از مخاطب انتظار داشته باشیم، و چطور  از مخاطب بخواهیم که کاری مشخص را انجام دهد. در این مطلب …

روایتگری

ابزار روایتگری: دعوت به اقدام | از مخاطب چه می‌خواهیم؟ 

پست 14 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

درباره کانال توزیع روایت صحبت کردیم، درباره اینکه چطور کانال توزیع و زمان توزیع می‌توانند در سناریوی ما تاثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند. در این مطلب می‌خواهیم درباره دعوت به …

روایتگری

ابزار روایتگری: کانال توزیع روایت | چه برنامه‌ای برای توزیع روایت داریم؟ 

پست 13 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

درباره ذی‌نفعان روایت صحبت کردیم، مشخص کردیم گروه‌های مختلف مخاطب، از پیام‌ما چه برداشت‌هایی ممکن است داشته باشند. در این بخش درباره کانال توزیع روایت صحبت می‌کنیم. وقتی داستان ما مشخص …

روایتگری

ابزار روایتگری: ذی‌نفعان روایت | از داستان ما چه برداشت‌هایی می‌شود؟ 

پست 12 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

درباره طرح کلی داستان صحبت کردیم، درباره اینکه شخصیت اصلی داستان کیست، چه چیز می‌خواهد و چه موانعی بر سر راه او قرار می‌گیرد و در نهایت چطور به خواسته خود …

روایتگری

ابزار روایتگری: طرح کلی داستان | داستان از کجا شروع شده و چطور تمام می‌شود؟ 

پست 11 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

فضای خالی داستان را پیدا کردیم، یا اگر موضوعی که انتخاب کرده‌ایم آنقدرها هم بکر نیست، با هم مرور کردیم که می‌توانیم با رویکرد متفاوتی همان داستان را روایت کنیم، نوع …

روایتگری

ابزار روایتگری: فضای خالی داستان | چه موضوعاتی ارزش روایی دارند؟ 

پست 10 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

در بخش لایه‌های روایی موضوعات مختلف در دسته‌بندی‌های متفاوت را مشخص کردیم. یعنی متوجه شدیم در هر‌لایه چه داستان‌هایی را می‌توانیم روایت کنیم، اما شاید کسب‌وکاری قبل از ما درباره همان …

روایتگری

ابزار روایتگری: لایه‌ های روایی | از روایت برند تا روایت‌های مفهومی… 

پست 9 از 20 در مسیر مسیر شروع روایتگری

بعد از شناخت مخاطب در روایتگری به بخش لایه های روایی می‌رسیم. در این بخش مشخص می‌کنیم قرار است در چه لایه‌ای داستان خود را روایت کنیم، چطور می‌شود که یک …