پست 17 از 17 در مسیر مسیر طراحی پرسونا

در این پست با کمک داده‌های واقعی به‌دست آمده از پرسش‌نامه آنلاین(۸۱ پاسخ)، مصاحبه‌های عمیق (۱۳ مصاحبه) و گپ و گفت با موسس اقامتگاه‌بومگردی افضل روآر و مشاهداتی که خودمان در این اقامتگاه داشتیم گام به گام جلو می‌رویم و توضیح می‌دهیم که اطلاعات را چگونه دسته‌بندی می‌کنیم و برای پرسونا تحلیل آماده می‌کنیم و هم‌چنین چطور با کمک نمودار همبستگی (Affinity diagram) این اطلاعات را به هم متصل می‌کنیم و از دل آن‌ها اسکلت پرسونا را مشخص می‌کنیم.

کارهایی که در این راستا لازم است انجام دهیم به ترتیب زیر است:

  1. مشخص کردن تمایز اصلی (Primary differentiator )
  2.  مرتب‌کردن اطلاعات هر منبع اطلاعاتی براساس تمایز اصلی
  3.  وارد کردن اطلاعات در نمودار همبستگی

 

اسکلت پرسونا

 

در اینجا برای این مثال سه منبع اطلاعاتی داریم که در پست‌های قبلی مفصلا در مورد هریک صحبت کردیم:

۱) اطلاعاتی که از پرسشنامه آنلاین به دست آوردیم

۲) اطلاعاتی که از مصاحبه عمیق به دست آوردیم

۳) گپ و گفتی که با موسس اقامتگاه بومگردی داشتیم و مشاهداتی که در فضای این اقامتگاه داشتیم…

 

در اولین مرحله لازم است که یک المان مشترک بین همه این اطلاعات داشته باشیم تا بتوانیم بین این داده‌ها مفهوم مشترک تعریف کنیم و بهترین راه برای این کار همان تمایز اصلی‌ بین مخاطبان‌مان است. برای اقامتگاه بومگردی با مشخص کردن نقش کاربر، هدف کاربر و .. تمایز اصلی که بتواند اطلاعات را به خوبی تفکیک کند در سبک سفر کردن افراد تعریف کردیم.

 

در ویديوی ۲۵ دقیقه‌ای زیر در مورد مستندسازی اطلاعات به‌دست امده از مصاحبه‌ها و پرسش‌نامه آنلاین صحبت می‌کنیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) مقایسه پرسونای خریدار و پرسونای کاربر (Buyer Persona vs User Persona)