پست 9 از 16 در مسیر مسیر طراحی پرسونا

در پست فرآیند دقیق طراحی پرسونا به این موضوع اشاره کردیم که روش‌های زیاد و متنوعی برای تحقیق کاربر (user research ) در کنار پرسشنامه و مصاحبه وجود دارد که می‌توانیم از آن‌ها برای شناخت بیشتر مخاطب نیز استفاده کرده و جواب بخشی ازسوال‌هایمان را پیدا کنیم. قول این را هم داده بودیم که برخی از آن‌ها را با هم مرور و بررسی کنیم. در این پست می‌خواهیم ابزاری به نام یک روز در زندگی یا روند Day-in-the-life را با هم بررسی کنیم. این ابزار را معرفی کرده و ببینیم چه زمانی و برای به‌دست آوردن چه اطلاعاتی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) پرسش‌نامه آنلاین، بخشی از مخاطب‌شناسیوبینار مخاطب شناسی و Jobs To Be Done (بعدی)