ما در هر پروژه‌ای اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و آن‌ها را بر اساس تفاوت‌هایشان دسته‌بندی می‌کنیم (با کمک نمودار همبستگی) و این‌کار را تا جایی ادامه می‌دهیم تا به پرسوناهایی کاملا متفاوت برسیم. این که در نهایت چند پرسونا داشته باشیم به این مرتبط است که ما چقدر شباهت بین اطلاعات پیدا می‌کنیم و در نهایت چه تفاوت‌های چشم‌گیری باقی می‌ماند. پس جواب این سوال که چند پرسونا لازم داریم؟ چیزی نیست که از ابتدای مسیر، آن را انتخاب کنیم بلکه مسیر تحلیل داده‎‌ها را جلو می‌رویم و در انتها مشخص می‌شود که چند پرسونا داریم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) اگر زمان کافی برای فرآیند پرسونا نداریم، “پرسونای تک منظوره” را امتحان کنیمپرسش‌نامه آنلاین، بخشی از مخاطب‌شناسی (بعدی)