پست 13 از 16 در مسیر مسیر طراحی پرسونا

در شهر مخاطب‌شناسی و پرسونا هر وقت قرار بود مثالی بزنیم، از اقامتگاه بومگردی شیرگاه صحبت می‌کردیم. می‌خواهیم شناخت بیشتری نسبت به این اقامتگاه پیدا کنیم و بعد به‌عنوان نمونه عملی، پرسونا‌های این اقامتگاه بومگردی را خلق کنیم. برای شناخت بیشتر، یک سفر دو روزه به اقامتگاه بومگردی افضل روآر داشتیم و با موسس این مجموعه درباره ویژگی‌های اقامتگاه صحبت کردیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) تحلیل داده پرسونا با روش نمودار همبستگیطیف نمودار شخصیتی، نگاهی عمیق‌تر به مخاطب (بعدی)