پست 11 از 15 در مسیر مسیر طراحی پرسونا

اگر فرآیند پرسونا را به یاد بیاورید، ما اطلاعاتی را جمع‌آوری کردیم و در ادامه به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌خواهیم این اطلاعات را تحلیل و یک‌پارچه کنیم و از دل آن‌ها، به پروفایل پرسونا برسیم. از نقش کاربر، هدف کاربر و دسته کاربر صحبت کردیم و تمایز اصلی را مشخص کردیم تا نقطه شروعی باشد برای تحلیل داده‌ها و حالا زمان تحلیل داده‌ها فرارسیده است.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) وبینار مخاطب شناسی و Jobs To Be Doneتحلیل داده پرسونا با روش نمودار همبستگی (بعدی)