پست 10 از 16 در مسیر مسیر طراحی پرسونا

وقتی صحبت از مخاطب می‌شود معمولا اکثر کسب و کارها با سرعت جواب می‌دهند، مخاطب ما همه هستند، اگر کمی بیشتر فکر کرده و دقیق‌تر شده باشند جواب می‌دهند، همه خانم‌های خانه‌دار یا همه دانشجویان معماری و …

بحثی که ما در مخاطب‌ شناسی دنبال می‌کنیم قرار است ما را به جایی برساند که علاوه بر کشف کسانی که می‌توانند از محصول ما استفاده کنند، پرسونایی تعریف کنیم که از استفاده محصول ما خوشحال و شعف‌زده خواهد شد.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) شناخت بیشتر مخاطب با ابزار روند زندگیپردازش اطلاعات در پرسونا (بعدی)