پست 12 از 15 در مسیر مسیر طراحی پرسونا

نمودار همبستگی (Affinity Mapping)، ارتباط بین داده‌های مختلف را مشخص می‌کند و می‌توان با کمک این ارتباط داده‌ها را خلاصه کرد. دلیل این‌که از این روش استفاده می‌کنیم این است که این روش بسیار ساده است و هم‌چنین یادگیری آن هم آسان است. این روش هم به صورت فردی و هم جمعی قابل استفاده است البته که استفاده از آن به صورت تیمی عموما به خروجی بهتری می‌رسد.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) پردازش اطلاعات در پرسوناآشنایی بیشتر با بومگردی افضل روآر (نمونه عملی پرسونا) (بعدی)