پست 2 از 3 در مسیر مسیر معماری اطلاعات

در معماری برای آنکه مخاطب مسیر درست را پیدا کرده و سریع‌تر به مقصد مورد نظر برسد از روش‌ها و اصولی استفاده می‌کنند که به آن Wayfinding می‌گویند. می‌خواهیم این روش‌ها را مرور کنیم و ببینیم، ما در تولید و ارائه محتوا چطور می‌توانیم از آنها استفاده کنیم؟

معماری اطلاعات فقط نیاز استارتاپ‌ها نیست، هرمجموعه‌ای تلاش میکند تا اطلاعات را طوری به مخاطب ارائه کند که یافت‌شدنی و درک‌شدنی (قابل درک) باشد. از کنار این دو واژه به راحتی عبور نکنیم، چطور محتوای ما در بین این حجم از اطلاعات یافت‌شدنی باشد؟ چطور ارائه شود که به درستی درک و فهمیده شود؟ در این مطلب درباره بخش اول یعنی یافت‌شدنی صحبت می‌کنیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) شروع معماری اطلاعات (IA)در معماری مسیرها چطور (Way-Finding) طراحی می‌شوند؟ (بعدی)