فکر می‌کنیم این موضوع یکی از جذاب‌ترین موضوعات این سفر است، وقتی صحبت از پیام و انتقال پیام می‌کنیم بدون در نظر گرفتن مخاطب چطور می‌توانیم جذاب باشیم؟ احتمالا وارد هر یک از موضوعات و مباحث این سفر شویم باز هم به مخاطب شناسی بر می‌گردیم. از اثربخش نویسی محتوا تا روایتگری و روابط عمومی و سایر موضوعاتی که در این سفر مرور می‌کنیم از مخاطب شروع می‌شوند و به سنجش اثربخشی در مخاطب می‌رسند.

سعی کردیم در این بخش از سفر، درباره روش‌های مختلف تحقیق درباره مخاطب صحبت کنیم، مخصوصا روش‌هایی که کمتر صحبت می‌شود، روش‌هایی که می‌توانند بصورت مکمل در کنار پرسشنامه و مصاحبه دید خوبی برای ما ایجاد کنند.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...پرسونا ابزاری قدرتمند برای شناخت عمیق مخاطب (بعدی)