اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

برچسب: نشر نوین

بیشتر

کتاب جذب | این کتاب را بخوانم؟ چرا؟ 

کتاب جذب (ترجمه کتاب Traction) در یک دقیقه:
کتاب درباره نوزده کانالی است که می‌توانیم از طریق آن مشتری جذب کنیم، ساختار ساده‌ای دارد، هر فصل یک کانال را معرفی کرده و برای درک بهتر موضوع با یک کسب‌وکار که …