اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

دسته: معماری اطلاعات

سفر یکساله محتوا

معماری اطلاعات: ساختار محتوایی انعطاف‌پذیر یا شکننده؟ 

وقتی صحبت از معماری اطلاعات می‌کنیم، یعنی قرار است ساختار مشخصی برای ارائه اطلاعات و هدایت مخاطب داشته باشیم. وقتی صحبت از ساختار معماری اطلاعات می‌کنیم، از خلاقیت و تغییر دور می‌شویم، در حالیکه در وب‌سایت و بسترهای ارائه محتوا …

سفر یکساله محتوا

معماری اطلاعات: رفتار جستجوی اطلاعات مخاطب 

درباره نیاز‌های اطلاعاتی مخاطب در معماری اطلاعات صحبت کردیم، در این مطلب می‌خواهیم درباره رفتار جستجوی اطلاعات صحبت کنیم. یعنی چی؟ وقتی کاربر وارد وب‌سایت می‌شود، چطور به اطلاعات مورد نیاز خود می‌رسد؟ سوال یا نیاز خود را در بخش …

سفر یکساله محتوا

معماری اطلاعات: انواع نیاز‌های اطلاعاتی مخاطب 

معماری اطلاعات فقط دسته‌بندی، لیبل زدن و جستجو نیست، معماری اطلاعات از انسان‌ها و دلیلی که به وب‌سایت ما مراجعه می‌کنند شروع می‌شود، مخاطبین نیاز به اطلاعات دارند، گاهی مشخص و گاهی نامشخص.
«نیازهای اطلاعاتی مخاطب» موضوع گسترده‌ای است، احتمالا …

سفر یکساله محتوا

در معماری مسیرها چطور (Way-Finding) طراحی می‌شوند؟ 

به نظر می‌رسد موضوع مسیریابی در معماری قرار است کمک زیادی به ما در معماری اطلاعات کند. معماران در طراحی یک فضا، باید مسیر مخاطب را طوری طراحی کنند که بتواند مسیر درست را یافته و درگیر نگرانی و اضطراب …

سفر یکساله محتوا

مسیریابی از معماری تا محتوا (Way-finding) 

در معماری برای آنکه مخاطب مسیر درست را پیدا کرده و سریع‌تر به مقصد مورد نظر برسد از روش‌ها و اصولی استفاده می‌کنند که به آن Wayfinding می‌گویند. می‌خواهیم این روش‌ها را مرور کنیم و ببینیم، ما در تولید و …

سفر یکساله محتوا

شروع معماری اطلاعات (IA) 

احتمالا چنین مطلبی را باید با چنین مقدمه‌ای شروع کنیم که توسعه اینترنت باعث شده است هر روز با اطلاعات زیادی روبرو شویم، پس نیاز به معماری اطلاعات داریم و از اینجور مقدماتی که همه در جریانش هستیم. اما موضوع …