اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

برچسب: علیرضا رنجبر شورابی

بیشتر

Gamification چیست؟ نگاه تجربی به گیمیفیکیشن… 

 

gamification چیست

 

Gamification چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه علیرضا رنجبر شورابی

خیلی ساده:
استفاده از المان‌های بازی در فضایی غیر از بازی برای حل مشکل یا مسئله‌ای واقعی را می‌توانیم «گیمیفیکیشن» صدا کنیم، این مشکل می‌تواند خرید نکردن مخاطب …

بیشتر

Engagement چیست؟ | نگاه تجربی به درگیری حسی مخاطب… 

 

ٍEngagement چیست

 

Engagement چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه علیرضا رنجبر شورابی

خیلی ساده:
حسی از تعهد، مشارکت و همراهی که باعث می‌شود انسان‌ها به‌صورت حسی درگیر فعالیتی شوند، این ترکیب حس‌ها می‌تواند در رابطه یک فرد با فرد دیگر …