اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

Series: هایلایت کتاب Content Inc

بیشتر

هایلایت کتاب Content Inc – فصل اول: ارزش اهداف مکتوب، روایت تحول رسانه‌ها 

فصل اول کتاب Content Inc، شامل دو بخش است. در بخش اول نویسنده از تاثیر نوشتن اهداف می‌گوید، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری، مکتوب کردن اهداف می‌تواند سمت‌و‌سوی مناسبی برای راهی شدن و طی‌کردن مسیر به …

بیشتر

هایلایت کتاب Content Inc – فصل سوم: تمایز محتوا 

مارک تواین:‌نمی تونی به چشمهات اعتماد کنی وقتی تخیلاتت متمرکز نیست. فصل سوم کتاب سازمان محتوا محور (Content Inc)، با این جمله شروع می‌شود.

توضیحی مختصر درباره واژه Tilt:  تمایز را در ترجمه واژه‌ي Tilt به کار برده‌ایم و نه …