در شهر اسکچ‌نوت هم از فرآیند اسکچ‌نوت صحبت می‌کنیم هم از تکنیک‌های آن. منظورمان از فرآیند این است که چطور اسکچ‌نوت را شروع کنیم یا چه‌کارهایی انجام دهیم تا ایده‌های بیش‌تری داشته باشیم و… اما چون تکنیک‌ها برای خودمان هم جذاب‌تر هستند، اول از تکنیک‌ها شروع می‌کنیم. چند تکنیک ساده را که می‌توانیم از همین فردا در یادداشت‌برداری‌هایمان استفاده کنیم، تمرین می‌کنیم. در این درس کمی از تایپوگرافی می‌گوییم و در درس‌های بعدی چند تکنیک ساده برای کشیدن آدم، انواع فلش و کادرها خواهیم گفت.

 

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) یادداشت برداری با پنج شکل سادهسه روش نسبتا ساده برای طراحی آدم در اسکچ نوت (بعدی)