لحن رسمی یا دوستانه معمولا اولین موضوعی است که برای لحن در تولیدمحتوا به ذهن می‌رسد. وقتی هم قرار است دوستانه بنویسیم “باشد ها” را به “باشه” تغییر داده و با شکسته‌نویسی شروع می‌کنیم. قبل از شروع توافق اولیه‌ای که درباره لحن کردیم را یادآوری می‌کنم: قرار است با هر بخش از لحن با نگاه طیفی برخورد کنیم. پس در این حالت هم رسمی یا دوستانه معنایی ندارد، چقدر رسمی و چقدر دوستانه، بهتر به نظر می‌رسد.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) لحن در تولید محتوا (Tone of Voice) | خنثی یا تحریک‌کنندهچند روش برای تست لحن محتوا (Tone of Voice) (بعدی)