در فراخوان این سفر تاکید کردیم که قرار نیست دوره‌ای بلندمدت را شروع کنیم، می‌خواهیم سفری بلند مدت داشته باشیم. سفری که بخشی از آن شنیدن تجربه‌هاست و بخش عمده آن کشف چیزهایی است که قبل از این نمی‌دانستیم و میخواهیم مشتاقانه کشف کنیم.
درباره سرفصل‌ها و جزئیات این سفر صحبت نکردیم و امروز که همسفر هستیم به تدریج درباره شهرهای مختلف این سفر می‌شنویم و ادامه می‌دهیم… برای شروع سفر محتوا ، ده دقیقه‌ای درباره سفر توضیح داده‌ام که پیشنهاد میکنم قبل از خواندن ادامه این متن آنرا ببینید:

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام