سه فرمول اثربخش نویسی یعنی AIDA، PSA و BAB را با هم مرور کرده و تمرین کردیم، تا از طرفی فرمول‌ها را بعنوان یکی از روش‌های اثربخش‌نویسی بپذیریم و از طرف دیگر جسارت تغییر در آنها را داشته باشیم، از مثلث نوشتن گفتیم و قرار گذاشتیم تا در نوشته‌هایمان و هرجایی که صحبت از تولید محتوا می‌شود، تکلیف مثلث نوشتن یعنی: هدف، مخاطب، و کانال ارتباطی را مشخص کنیم و در این میان هویت را هم فراموش نکنیم.

در این مطلب درباره تکنیک سایه صحبت می‌کنیم، روشی که بتوانیم برای تولید محتوا ایده‌پردازی کنیم. البته روش‌های مختلفی وجود دارد که در طول سفر محتوا سعی می‌کنیم حداقل ۵ روش از آنها را مطرح کرده و باهم تمرین کنیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) معرفی دو فرمول BAB و PAS برای اثربخش‌نویسی محتواتولید محتوا برای محصولات مشابه (بعدی)