بازاریابی محتوا داده‌محور – Data Driven Content Marketing – زمانی اتفاق می‌افتد که بر اساس داده‌‌ها تصمیم می‌گیریم که کجا، چقدر، برای چه کسی و با چه هدفی هزینه کنیم و بعد از آن بدانیم و درک کنیم که در ازای هزینه‌ای که کرده‌ایم دقیقا چه چیزهایی و به چه مقدار به‌دست آورده‌ایم. این چرخه جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها ادامه پیدا کرده و می‌تواند به مزیت جذاب و ویژگی خاص کسب‌وکار ما تبدیل شود.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...بازاریابی محتوا داده محور در چرخه محتوا (تحقیقات) (بعدی)