در مطلب قبل از اهمیت ایجاد دیکشنری تصویری برای تقویت مهارت اسکچ‌نوت گفتیم. امیدواریم در حال تکمیل دیکشنری تصویری خودتان باشید و از آن لذت ببرید 🙂 اگر یادتان باشد در پست‌های اولیه شهر اسکچ‌نوت گفتیم که یکی از کاربردهای این مهارت در اید‌ه‌پردازی است زیرا با فعال کردن هم‌زمان نیمکره راست و چپ راندمان فکری‌مان را افزایش می‌دهد. در این مطلب می‌خواهیم کمی از راه‌ها و تکنیک‌هایی بگوییم که کمکمان می‌کند تا ایده‌های بیش‌تر و بهتری با اسکچ‌نوت ایجاد کنیم و در ادامه هم تمرینی اضافه می‌کنیم که می‌توانید نمونه‌های متفاوت آن را پیدا کنید و بیش‌تر تمرین کنید.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) اسکچ‌نوت سریع‌تر با دیکشنری تصویری اسکچ‌نوت + ابزارلیست کارهای روزانه جذاب با اسکچ نوت (بعدی)