وقتی قرار است شما را ترغیب کنم که تعطیلات آخر هفته را برای کویر برنامه‌ریزی کنید و از ذوق رفتن به آنجا براحتی نخوابید از چه چیز باید بنویسم؟ از تنهایی، سکوت و خلوت کویر؟ می‌توانید صدای نفس‌های خودتان را حس کنید، شاید هرگز چنین چیزی را قبل از این تجربه نکرده‌اید، یا از جشن و شادی کنار آتش بنویسم؟ یا از شعرخوانی و مشاعره‌ در کویر در حالی که بصورت گروهی قدم می‌زنیم؟

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) شروع اثربخش‌نویسی محتوا و کپی‌رایتینگانتخاب مفهوم مناسب در اثربخش‌نویسی محتوا – تمرین‌ها (بعدی)