کتاب بهتر بنویسیم در یک دقیقه
«آنکه سخن ناگفته و اندیشه پرباری ندارد، به لفاظی و افزودنی‌های غیرمجاز پناه می‌برد تا به کمک هله‌هوله‌های رنگی، اشتهای خواننده‌اش را کور کند و گرسنگی را از یاد او ببرد. با کلمات، معاشقه …