اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

برچسب: سجاد بهجتی

کتاب‌های پرمحتوا...

کتاب بازاریابی پرمحتوا | این کتاب را بخوانم؟ چرا؟ 

کتاب بازاریابی پرمحتوا (ترجمه کتاب Epic Content Marketing) در یک دقیقه
«چطور در ازدحام تبلیغات و پیام‌های مختلف، صدایمان را به گوش مخاطب برسانیم و با بازاریابی کمتر، مشتری بیشتری به‌دست آوریم» کتاب با جملاتی مشابه این جمله شروع می‌شود. …

بیشتر

Storytelling چیست؟ | نگاه تجربی به روایتگری… 

 

storytelling چیست از نگاه سجاد بهجتی

 

Storytelling چیست؟
تعریفی تجربی از نگاه سجاد بهجتی

خیلی ساده:
وقتی ما یک اتفاق واقعی یا ساختگی را با هدفی مشخص تعریف می‌کنیم به‌نوعی روایتگری کرده‌ایم، اتفاق یا رویداد هم معمولا یک شروع، پایان و یک شخصیتی دارد …