information architecture چیست ؟ از نگاه رامین خطیبی

 

Information Architecture چیست؟
تعریفی تجربی از نگاه رامین خطیبی

خیلی ساده
«معماری اطلاعات» اصولی در طراحی‌ست که بر روی کاربردپذیرتر، قابل فهم‌تر و یافت‌پذیرتر کردن اطلاعات متمرکز است.

کمی شفاف‌تر
حال اگر بخواهیم شفاف‌تر و البته دقیق‌تر به …