کتاب تست مامان (ترجمه The Mom Test) در یک دقیقه
وقتی از مادرتان سوال می‌کنید که «مامان نظرت درباره این متنی که نوشتم چیه؟» چه انتظاری دارید؟ خیلی بعید است که مادرتان متن را مطالعه کند و جواب دهد «اصلا …