کتاب کپی‌رایتینگ (ترجمه Copywriting) در یک دقیقه
«همه ما ریاضی را در دبیرستان یاد گرفته‌ایم، اما همه ما حسابدار نشده‌ایم. پس چرا بعضی‌ها فکر می‌کنند چون در دبیرستان ادبیات یاد گرفته‌اند می‌توانند متن خوبی بنویسند؟» کتاب با همچین جمله‌ای شروع …