تا الان در مطالب قبل درباره فرمول اثربخش‌نویسی AIDA صحبت کردیم و قرار گذاشتیم برای شروع نوشته‌هایمان از مثلث نوشتن استفاده کنیم، اول هدف را بصورت روشن مشخص کنیم و بعد برای آن هدف محورهایی تعیین کرده و با توجه به مخاطبی که قرار است محتوا را دریافت کند و کانالی که قرار است محتوا را منتشر کند، نوشتن را شروع کنیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) مثلث نوشتن در اثربخش‌نویسیتکنیک سایه، روشی برای ایده‌پردازی در تولید محتوا (بعدی)