اسکچ نوت؟ سفر محتوا؟ یکی از موضوعاتی است که به ظاهر غیرمستقیم به سفر محتوا ارتباط دارد، اما خیلی موافق این ارتباط غیرمستقیم نیستیم، فکر میکنیم برای کسی که دغدغه “انتقال مطمئن پیام” دارد این موضوع می‎‌تواند به اندازه بقیه موضوعات جذاب باشد و حتی بخاطر ذات جذابی که دارد هیجان‌انگیزتر از بقیه موضوعات به نظر برسد.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...یادداشت برداری با پنج شکل ساده (بعدی)