خیلی نیاز به توضیح ندارد، با اموجی‌ها اتفاقی که ممکن است بعد از ارسال پیام در هنگام رانندگی رخ دهد را نمایش داده است. این تبلیغ خلاقانه توسط آژانس تبلیغاتی Avión de papel ساخته شده است و در دسته تبلیغات مسئولیت اجتماعی شرکت Ford قرار می‌گیرد.

در هنگام رانندگی اس ام اس ارسال نکنید

 

خوراک فکر:
تصور کنید قرار است برای خطرات چک کردن اینستاگرام در زمان آشپزی تبلیغی بسازید، چطور می‌توانید از این تبلیغ الگوبرداری کنید؟