توجه مخاطب کم‌یاب یا شاید هم نایاب شده است، اینکه بتوانیم در زمانی کوتاه، حرفمان را به مخاطب بزنیم هنر بزرگی است. احتمالا این تبلیغ را از دور هم ببینیم می‌توانیم تشخیص دهیم که مربوط به شرکت آمازون است. از ساختار لوگو شرکت خود استفاده کرده و توانسته با حذف بخشی از نوشته لوگو، منظور خود را برساند…
حمل‌و‌نقل محصولات در صبح…
صبح اول وقت، محصولات خود را دریافت کنید.

 

دلیوری صبحگاهی آمازون

آژانس تبلیغاتی: Pipe Bomb, Bengaluru, India