در مطلب “انتخاب مفهوم مناسب در اثربخش‌نویسی محتوا” درباره روش‌هایی برای مفهوم‌پردازی صحبت کردیم که قرار شد حسابی تمرین کنیم تا بتوانیم سریعتر از یک مفهوم، به چندین مفهوم دیگر برسیم. در این مطلب سعی می‌کنیم توضیح کوتاهی درباره هر کدام از روش‌ها داده و به سراغ تمرین‌ها برویم. بهتر است برای اثربخشی بیشتر حداقل یکی از تمرین‌ها را بصورت گروهی انجام دهید. پیشنهاد ما: تمرین شباهت‌هاست

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) انتخاب مفهوم مناسب در اثربخش‌نویسی محتوااثربخش‌نویسی محتوا با فرمول AIDA (بعدی)