چرا این عکس را برای این پست انتخاب کردیم؟ فردی که بدون دقت در حال مرور محتواهای دریافتی در تلفن همراه است، اتفاقی که احتمالا برای هر کدام از ما هم تکرار می‌شود. این روزها انقدر محتوا دریافت می‌کنیم، محتوایی دریافت نمی‌کنیم. پیچیده شد؟ یعنی انقدر حجم دریافت محتوا بالاست که به سختی می‌توانید به محتوای مورد نیاز خود برسیم. گاهی هم آنقدر خسته می‌شویم که به محتوای کمتر و ناقص‌تر از آنچه نیاز داشتیم رضایت می‌دهیم.

وقتی صحبت از اثربخش نویسی می‌شود. تمرکزها به سمت و سویی می‌رود که چه کلماتی را انتخاب کنیم و از چه عباراتی استفاده کنیم، در شهر اثربخش نویسی درباره انتخاب واژه‌ها و عبارت‌ها صحبت میکنیم اما یادآوری میکنیم که “از چه چیز نویسی؛ مهم‌تر از چگونه نویسی است” برای اینکه پیدا کنیم از چه چیز بنویسیم باید مخاطب را بخوبی بشناسیم. دردها و رنج‌های مخاطب را بدانیم، آرزوهایش را درک کنیم و …

با این ویدئو ۱۰ دقیقه‌ای شروع کنیم:

ادامه همین موضوع ...انتخاب مفهوم مناسب در اثربخش‌نویسی محتوا (بعدی)