چرا این عکس را برای این پست انتخاب کردیم؟ فردی که بدون دقت در حال مرور محتواهای دریافتی در تلفن همراه است، اتفاقی که احتمالا برای هر کدام از ما هم تکرار می‌شود. این روزها انقدر محتوا دریافت می‌کنیم، محتوایی دریافت نمی‌کنیم. پیچیده شد؟ یعنی انقدر حجم دریافت محتوا بالاست که به سختی می‌توانید به محتوای مورد نیاز خود برسیم. گاهی هم آنقدر خسته می‌شویم که به محتوای کمتر و ناقص‌تر از آنچه نیاز داشتیم رضایت می‌دهیم.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...انتخاب مفهوم مناسب در اثربخش‌نویسی محتوا (بعدی)