فرمول‌های زیادی برای اثربخش‌نویسی یا کپی‌رایتینگ وجود دارند، با جستجوی ساده‌ای در اینترنت حداقل به بیست فرمول متفاوت می‌رسید، اما اگر قرار بود فرمول‌ها جادو کنند، احتمالا الان با محتواهای اثربخش محاصره شده بودیم و راه فراری هم نداشتیم. فرمول‌ها معجزه نمی‌کنند، اما فایده‌های زیادی هم دارند.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) انتخاب مفهوم مناسب در اثربخش‌نویسی محتوا – تمرین‌هامثلث نوشتن در اثربخش‌نویسی (بعدی)