اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

Series: مسیر آموزش اولیه اسکچ نوت

آموزش اسکچ نوت
اسکچ نوت

شروع اسکچ نوت 

محتوای ۱ از ۴ در مسیر آموزش اولیه اسکچ نوتاسکچ نوت؟ سفر محتوا؟ یکی از موضوعاتی است که به ظاهر غیرمستقیم به سفر محتوا ارتباط دارد، اما خیلی موافق این ارتباط غیرمستقیم نیستیم، فکر میکنیم برای کسی که دغدغه “انتقال مطمئن پیام” دارد این موضوع...

شروع عملی اسکچ نوت
اسکچ نوت

یادداشت برداری با پنج شکل ساده 

محتوای ۲ از ۴ در مسیر آموزش اولیه اسکچ نوتاسکچ‌نوت هنر نیست، یک سبک یادداشت‌برداری است با ترکیبی از نوشته و تصویر که به شیوه‌ای ساده و جذاب کمک می‌کند یادداشت بهتری برداریم. اسکچ‌نوت یک مهارت نرمی است که می‌توانیم هرجا که قرار است یادداشتی...

طراحی خلاقانه تیتر با اسکچ نوت
اسکچ نوت

چهار روش برای طراحی تیتر و عنوان 

محتوای ۳ از ۴ در مسیر آموزش اولیه اسکچ نوتدر شهر اسکچ‌نوت هم از فرآیند اسکچ‌نوت صحبت می‌کنیم هم از تکنیک‌های آن. منظورمان از فرآیند این است که چطور اسکچ‌نوت را شروع کنیم یا چه‌کارهایی انجام دهیم تا ایده‌های بیش‌تری داشته باشیم و… اما چون...

روش‌های طراحی آدم در اسکچ نوت
اسکچ نوت

سه روش نسبتا ساده برای طراحی آدم در اسکچ نوت 

محتوای ۴ از ۴ در مسیر آموزش اولیه اسکچ نوتمعمولا در اکثر یادداشت‌برداری‌ها به کشیدن آدم یا آدمک نیاز داریم و از آنجایی که کشیدن آدم به ظاهر یکی از سخت‌ترین طرح‌هایی است که ممکن است به آن نیاز داشته باشیم، بی‌خیال موضوع شده و...