اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

دسته: واژه نامه تجربی محتوا

حرفه‌ای‌تر

Service Design چیست؟ | نگاه تجربی به طراحی خدمات… 

 

Service Design چیست ؟

 

Service Design چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه صالح برادران امینی

خیلی ساده:
طراحی خدمات، انجام همه‌ی کارهایی است که در مواجهه با یک مسئله‌ی پیچیده، با عوامل متعدد در تولید و ارائه‌ی خدمت، انجام می‌دهیم تا مسئله‌ی …

حرفه‌ای‌تر

Gamification چیست؟ نگاه تجربی به گیمیفیکیشن… 

 

gamification چیست

 

Gamification چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه علیرضا رنجبر شورابی

خیلی ساده:
استفاده از المان‌های بازی در فضایی غیر از بازی برای حل مشکل یا مسئله‌ای واقعی را می‌توانیم «گیمیفیکیشن» صدا کنیم، این مشکل می‌تواند خرید نکردن مخاطب …

حرفه‌ای‌تر

Design Thinking چیست؟ | نگاه تجربی به تفکر طراحانه… 

 

Design Thinking چیست از زبان صالح امینی

 

Design Thinking چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه صالح برادران امینی

خیلی ساده:
مدل فکر کردن و مدل انجام اقداماتی در جهت فهمیدن بهتر و حل مسئله را «تفکر طراحانه» یا بهتر «کنش طراحانه» می‌نامیم.

کمی شفاف‌تر:
در …

حرفه‌ای‌تر

Engagement چیست؟ | نگاه تجربی به درگیری حسی مخاطب… 

 

ٍEngagement چیست

 

Engagement چیست ؟
تعریفی تجربی از نگاه علیرضا رنجبر شورابی

خیلی ساده:
حسی از تعهد، مشارکت و همراهی که باعث می‌شود انسان‌ها به‌صورت حسی درگیر فعالیتی شوند، این ترکیب حس‌ها می‌تواند در رابطه یک فرد با فرد دیگر …

حرفه‌ای‌تر

Storytelling چیست؟ | نگاه تجربی به روایتگری… 

 

storytelling چیست از نگاه سجاد بهجتی

 

Storytelling چیست؟
تعریفی تجربی از نگاه سجاد بهجتی

خیلی ساده:
وقتی ما یک اتفاق واقعی یا ساختگی را با هدفی مشخص تعریف می‌کنیم به‌نوعی روایتگری کرده‌ایم، اتفاق یا رویداد هم معمولا یک شروع، پایان و یک شخصیتی دارد …