معمولا وقتی صحبت از لحن می‌شود، به رسمی یا غیر رسمی بودن آن فکر می‌کنیم، این موضوع مهم است اما رسمی یا غیر رسمی بودن، بخشی از لحن در تولید محتوا است. ما شیوه و سبک صحبت کردن خود را داریم. تصور کنید قرار است درباره آخر هفته خود صحبت کنیم. شنبه که سرکار می‌‌رویم همکارمان می‌پرسد آخر هفته چطور بود؟ جواب می‌دهیم خیلی خوب بود و حرف دیگری نمی‌زنیم. چه جواب‌های دیگری می‌توانستیم بدهیم؟

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) تولید محتوا برای محصولات مشابهلحن در تولید محتوا (Tone of Voice) | خنثی یا تحریک‌کننده (بعدی)