در پست اولی که درباره لحن در تولید محتوا نوشتیم، صحبت کردیم که قرار است مشخص یا انتزاعی بنویسیم، منظورمان از لحن مشخص و انتزاعی چیست و چه نقشی در تولید محتوا می‌تواند داشته باشد. در این مطلب می‌خواهیم درباره طیف خنثی یا تحریک‌کننده صحبت کنیم. قبل از شروع، یک نکته داخل پرانتزی داشته باشیم: لحن را در خارج از فضای آنلاین و نوشته‌های بلاگ تمرین کنیم، در مرحله اول می‌توانیم مشخص کنیم هر کدام از دوستان‌مان مثلا چقدر خنثی یا چقدر تحریک‌کننده صحبت می‌کنند؟

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) لحن در تولید محتوا (Tone of Voice) | مشخص یا انتزاعیلحن در تولید محتوا (Tone of Voice) | رسمی یا دوستانه (بعدی)