به‌مناسبت روز جهانی سلامت فکری، این مجموعه تبلیغات تولید شده است، خودکشی نکن و به خودکشی نه بگو! هدف این تبلیغات نمایش دلخوشی‌های ساده زندگی است، در بخش بالایی تصویر یک عکسی که دلخوشی ساده‌ای از زندگی را نشان می‌دهد و در بخش پایین تصویر عکسی از یک ابزار خودکشی…

البته به نظر می‌رسد این تبلیغ مفهوم دیگری را هم دنبال می‌کند، خودکشی از آنچه که فکر می‌کنیم نزدیک‌تر است، ممکن است هرکسی به آن فکر کند.

 

خودکشی نکن خودکشی نکن خودکشی نکن

 

آژانس تبلیغاتی: Noah’s Ark, Nigeria
کپی‌رایترها: Elizabeth Oghale Ughoro, Mary Ogedengbe, Faraq Alimi