بیش از صد هزار آبزی، بخاطر پلاستیک‌های موجود در آب میمیرند!، آمار عجیبی است، این خطر را با نمایش پلاستیک‌هایی که جای آبزیان در دریا ظاهر شده‌اند نمایش می‌دهد. تبلیغ مربوط به NGO ایست که رسالتش مصرف کمتر پلاستیک است.

خطر پلاستیک برای دریانی پلاستیکی و دریا

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]

 

آژانس تبلیغاتی: Partners + Napier, Rochester, USA
مدیر خلاقیت: Mike Baron
مدیر هنری: Rob Warchol
کپی‌رایتر: Andrew Scott
عکاس: Rich Brainerd

 

[/ihc-hide-content]