بسیاری از خبرگزاری‌ها استراتژی خبرهای فوری و سریع را در پیش گرفته‌اند، مجموعه Sept بر خلاف این جریان حرکت می‌کند و معتقد است “روزنامه‌نگاری واقعی، زمان بیشتری می‌خواهد”. در این چند تبلیغ این موضوع را با نمایش خبرها و اتفاقات مهم در قالب فست‌فود نمایش می‌دهد و قصد دارد این پیام را منتقل کند که غذایی که سریع آماده می‌شود کار راه انداز است اما ارزش غذایی زیادی ندارد، و فست نیوز نیز همینطور است.

فست نیوز و تروریست

فست نیوز و ترامپ

 

 

 

 

 

 

فست نیوز و فست فود

 

آژانس تبلیغاتی: cavalcade, Geneva, Switzerland
مدیرهنری و مدیر خلاقیت: Julien de Preux
کپی‌رایتر: David von Ritter