ایرلاین Plus Ultra سرویس جدیدی برای حمل حیوانات خانگی راه‌اندازی کرده است که می‌توانید با دردسر کمتری حیوان خانگی خود را همراه خود به سفر ببرید. در این سری تبلیغات چهره معصوم و ناراحت حیوان خانگی را نمایش داده و نوشته است “خداحافظی را فراموش کنید”

 

تبلیغات خلاق ایرلاینتبلیغات خلاق ایرلاین

 

 

 

 

 

 

 

آژانس تبلیغاتی: Salsa, Lima, Perú
مدیر خلاقیت: Gabriel Bergelund
مدیر هنری: José Jaramillo
کپی‌رایتر: Nicole Bergelund