Posts Tagged :

عنوان ایمیل

عنوان ایمیل چقدر باید باشد ؟

1280 853 کانتنت برگر

برای هر ایمیلی عنوانی وجود دارد که یکی از اصلی ترین عوامل باز شدن یا باز نشدن آن ایمیل است. درباره عنوان ایمیل نوشته ها و دستورالعمل های بسیاری وجود دارد که آموزش و راهنماییهای…

ایمیل قد بلند ارسال کنید !

1280 853 کانتنت برگر

توی این جماعت میلیاردی ایمیل ها یه عده قد بلندترن و دیده میشن ، عده ای معمولی ان و گه گاهی قدی بلند می کنن و بعضی ها که تیز ترن میبیننشون و یه جورایی…

عنوان هایی برای ایمیل مارکتینگ در مناسبت های خاص (دستور)

1280 853 کانتنت برگر

در مطلب قبل درباره این موضوع صحبت کردیم که برای مناسبت های خاص ، اگر قرار است ایمیل مارکتینگ انجام دهیم ، باید عنوان هایی جذاب و البته مرتبط با محتوای ایمیل تدوین کنیم ،…

عنوان هایی برای ایمیل مارکتینگ در مناسبت های خاص (پرسش)

1280 853 کانتنت برگر

معمولا کسب و کارها برای مناسبت های خاص آنقدر سرشان شلوغ است که بعید است ، نوشتن عنوان هایی مناسب و اثربخش برای بازاریابی اینترنتی و ایمیل مارکتینگ در لیست کارهای آنها قرار گیرد .…

در ایمیل مارکتینگ ، عنوان ایمیل بهتر است چند کلمه باشد ؟

1280 853 کانتنت برگر

در ایمیل مارکتینگ ، عنوان اهمیت زیادی دارد ، چرا که کاربر با توجه به عنوان و فرستنده آن ، ایمیل را باز خواهد کرد ، از آنجایی که در عنوان نمی توان فونت را…

در عنوان ایمیل مارکتینگ ، فقط کلمات هستند و بس !

1280 853 کانتنت برگر

در بازاریابی اینترنتی ، ایمیل مارکتینگ نقش زیادی دارد ، در این مطلب به اهمیت عنوان ایمیل ، یا همان Subject می پردازیم . در بازاریابی از طریق نامه های پستی ، نوشته ی روی…