Posts Tagged :

رسانه های اجتماعی

گفتگو کنید تا کامروا شوید

1280 853 کانتنت برگر

برای جذب مخاطب و واداشتن افراد به دنبال کردن شما در رسانه های اجتماعی ، شروع کردن و شرکت در گفتگو با آنان در خصوص محصولات و خدمات ارائه شده توسط شما نه تنها لازم…

پیامک و بازاریابی رسانه های اجتماعی

1280 853 کانتنت برگر

در سالهای اخیر، استفاده از پیامک برای تبلیغات در بین کسب و کارهای مختلف بسیار محبوب شده است. اما آیا به این فکر کرده اید که ترکیب این ابزار و بازاریابی آنلاین در رسانه های…

رسانه های اجتماعی باقی می مانند یا نه

1280 853 کانتنت برگر

حرف و حدیث در خصوص رسانه های اجتماعی بسیار است. عده ای از مرگ آنها میگویند و عده ای از تصمیم خود برای ترک آنها. برای درک بهتر اوضاع تصمیم گرفتم مروری بر آخرین آمار…

کدام رسانه اجتماعی برای کسب و کار شما مفید تر است ؟

1280 853 کانتنت برگر

انتخاب رسانه اجتماعی مناسب برای ارائه خدمات و محصولات شرکت کارسختی است. مانند دعوت شدن به مهمانی است که فقط با چند نفری در حد سلام و علیک، آشنایی دارید. اجازه بدهید به چند نفری از…