Posts Tagged :

بازاریابی محتوایی

گروه بازاریابان محتوایی

گروه و کانال بازاریابان محتوایی

4924 1854 سجاد بهجتی

گروهی با بیش از ۱۴۰۰ عضو، بدون حتی یک پیام غیرمرتبط … گروه‌های زیادی در تلگرام با موضوع بازاریابی دیجیتال فعال هستند، اما گروه تخصصی درباره بازاریابی محتوایی نبود، مهرماه سال ۹۵ تصمیم گرفتیم این…