Posts Tagged :

بازاریابی محتوایی

رادیو کانتنت: بازاریابی محتوایی (شماره ۶)

1920 723 کانتنت برگر

این پادکست ششمین و آخرین شماره از مجموعه پادکستی درباره بازاریابی محتوایی است، سعی کردیم از محتوای کتاب “Epic Content Marketing” استفاده کرده و بر اساس سرفصل‌های کتاب، موضوعات این پادکست را ضبط کنیم، البته…

رادیو کانتنت: بازاریابی محتوایی (شماره ۵)

1920 723 کانتنت برگر

این پادکست پنجمین شماره از مجموعه پادکستی درباره بازاریابی محتوایی است، سعی کردیم از محتوای کتاب “Epic Content Marketing” استفاده کرده و بر اساس سرفصل‌های کتاب، موضوعات این پادکست را ضبط کنیم، البته بخش کمی…

رادیو کانتنت: بازاریابی محتوایی (شماره ۴)

1920 723 کانتنت برگر

این پادکست دومین شماره از مجموعه پادکستی درباره بازاریابی محتوایی است، سعی کردیم از محتوای کتاب “Epic Content Marketing” استفاده کرده و بر اساس سرفصل‌های کتاب، موضوعات این پادکست را ضبط کنیم، البته بخش کمی…

گروه بازاریابان محتوایی

گروه و کانال بازاریابان محتوایی

4924 1854 کانتنت برگر

گروهی با بیش از ۱۴۰۰ عضو، بدون حتی یک پیام غیرمرتبط … گروه‌های زیادی در تلگرام با موضوع بازاریابی دیجیتال فعال هستند، اما گروه تخصصی درباره بازاریابی محتوایی نبود، مهرماه سال ۹۵ تصمیم گرفتیم این…

رادیو کانتنت: بازاریابی محتوایی (شماره ۳)

1920 723 کانتنت برگر

این پادکست سومین شماره از مجموعه پادکستی درباره بازاریابی محتوایی است، سعی کردیم از محتوای کتاب “Epic Content Marketing” استفاده کرده و بر اساس سرفصل‌های کتاب، موضوعات این پادکست را ضبط کنیم، البته بخش کمی…

رادیو کانتنت: بازاریابی محتوایی (شماره ۲)

1920 723 کانتنت برگر

این پادکست دومین شماره از مجموعه پادکستی درباره بازاریابی محتوایی است، سعی کردیم از محتوای کتاب “Epic Content Marketing” استفاده کرده و بر اساس سرفصل‌های کتاب، موضوعات این پادکست را ضبط کنیم، البته بخش کمی…

رادیو کانتنت: بازاریابی محتوایی (شماره ۱)

1920 723 کانتنت برگر

این پادکست اولین شماره از مجموعه پادکستی درباره بازاریابی محتوایی است، سعی کردیم از محتوای کتاب “Epic Content Marketing” استفاده کرده و بر اساس سرفصل‌های کتاب، موضوعات این پادکست را ضبط کنیم، البته بخش کمی…

استراتژی محتوا

استراتژی محتوا قبل از بازاریابی محتوایی ضروری است؟

1920 723 کانتنت برگر

در حال حاضر همه می‌دانیم بازاریابی محتوایی مهم است، قرار نیست تکرار مکررات کنیم و درباره قدرتی که در این روش از بازاریابی وجود دارد، حرف بزنیم، اما یک اصطلاح با اهمیت دیگر وجود دارد…

برنامه بازاریابی محتوایی

چرا برنامه بازاریابی محتوایی را با خودکار بنویسیم؟

1920 723 کانتنت برگر

نوشتن با خودکار بجای تایپ در لپ‌تاپ مزایایی دارد که از آن بی‌خبریم. تحقیقات زیادی نشان می‌دهد حرکت دست در هنگام نوشتن عملکردی شبیه به مدیتیشن دارد که باعث آرامتر شدن ذهن و کنترل تارهای…