قرمز، زرد، آبی یا اهمیت دادن، دیده شدن و مفید بودن!

قرمز، زرد، آبی یا اهمیت دادن، دیده شدن و مفید بودن!

1280 853 کانتنت برگر

همه شما با  رنگهای اصلی آشنا هستید، قرمز، آبی و زرد و همین طور می دانید که با استفاده از ادغام این رنگها می توانید سایر رنگها را نیز به دست بیاورید، در نتیجه برای رسم یک اثر هنری زیبا، کافیست که رنگهای مورد نظر را مهیا کنید؛ بازاریابی هم مانند نقاشی از سه رکن اصلی تشکیل شده است، که با گسترش این سه رکن و سرمایه گذاری روی آنها می توانید احتمال موفقیت خود را در بازاریابی خود افزایش دهید:

  • اهمیت دادن:اهمیت دادن یک ویژگی دو طرفه است که هم باید از جانب شما نسبت به مخاطب رعایت شود و هم می بایست این حس را نسبت به خود در مخاطب ایجاد کنید. حس اعتماد و حس وفاداری از جمله زیر شاخه های این ویژگی در مخاطب هستند.
  • دیده شدن:یک سوال: اگر شما بهترین شرکت یا فرد در زمینه تخصصی خود باشید یا بهترین فروشگاه را در بین رقبا داشته باشید اما اگر کسی از حضور شما مطلع نباشد، آن موقع است که باید از خود بپرسید:

شما به چه دردی می خورید؟

اینجاست که با اهمیت دیده شدن مواجه می شوید.

  • مفید بودن:دنیای امروز دنیای رقابت است و بحث رقابت بیش از پیش سخت تر شده است چرا که اندکی غفلت کافیست تا شما را با هر میزان تجربه و پیشینه مثبت، از این گردونه خارج کند، شما با اندکی سرمایه گذاری روی خود می توانید این حس را در مخاطبین خود ایجاد کنید که:

شما از دیگران برترید!

 و این دلیل را به مخاطبین خود بدهید که از بین سایر رقبا، شما را به عنوان برنده این مسابقه انتخاب کنند.

اگر به دقت این مطلب را مطالعه کرده باشید، متوجه می شوید که هیچ بحثی در مورد مشتری نشده است، بلکه اهداف ما مخاطبین هستند، تفاوت این دو چیست؟ شاید یک مخاطب تا به حال از شما خرید نکرده باشد، اما اگر سه رکن بازاریابی یعنی اهمیت دادن، دیده شدن  و مفید بودن را رعایت کنید می توانید افراد غریبه را به مخاطب، مخاطب را به مشتری بالقوه و مشتری بالقوه را به مشتری بالفعل تبدیل کنید و این همان هدف نهایی بازاریابی است.

در مطالب آینده تشریح و شیوه ایجاد هر یک از این ارکان را با هم به اشتراک می گذاریم.

شما چه پیشنهادی برای آن دارید؟