دورهمی #پرمحتوا

دورهمی تخصصی پرمحتوا: کشف پرسونا، طراحی Journey Map

1920 723 کانتنت برگر

  #پرمحتوا یک دورهمی تخصصی برای بازاریابان محتوایی است. در #پرمحتوا یک موضوع تخصصی به شیوه کاربردی ارائه می‌شود، تمرین می‌کنیم و بعد درباره بازاریابی محتوایی گپ می‌زنیم … سعی می‌کنیم در #پرمحتوا موضوعات به…

دورهمی تخصصی پرمحتوا: استراتژی بلاگ

1920 723 کانتنت برگر

#پرمحتوا یک دورهمی تخصصی برای بازاریابان محتوایی است.در #پرمحتوا هر فصل یک موضوع تخصصی به شیوه کاربردی ارائه می‌شود. تمرین می‌کنیم و بعد درباره بازاریابی محتوایی گپ می‌زنیم … موضوع این رویداد پرمحتوا، استراتژی بلاگ…