بازاریابان محتوایی

محتوای ویروسی

گفتگوهای گروه بازاریابان محتوایی: محتوای ویروسی

4924 1854 کانتنت برگر

چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید قبول کنیم که در عصر انفجار پیام‌های گوناگون زندگی می‌کنیم. عصری که در کنار انفجار پیام‌ها، با انفجار انتخاب نیز روبه‌روست. امروزه برای تأمین تنها یکی از نیازهای خود،…

گروه بازاریابان محتوایی

گروه و کانال بازاریابان محتوایی

4924 1854 کانتنت برگر

گروهی با بیش از ۱۴۰۰ عضو، بدون حتی یک پیام غیرمرتبط … گروه‌های زیادی در تلگرام با موضوع بازاریابی دیجیتال فعال هستند، اما گروه تخصصی درباره بازاریابی محتوایی نبود، مهرماه سال ۹۵ تصمیم گرفتیم این…