بازاریابان محتوایی

گروه بازاریابان محتوایی

گروه و کانال بازاریابان محتوایی

4924 1854 کانتنت برگر

گروهی با بیش از ۱۴۰۰ عضو، بدون حتی یک پیام غیرمرتبط … گروه‌های زیادی در تلگرام با موضوع بازاریابی دیجیتال فعال هستند، اما گروه تخصصی درباره بازاریابی محتوایی نبود، مهرماه سال ۹۵ تصمیم گرفتیم این…

محتوای ویروسی

گفتگوهای گروه بازاریابان محتوایی: محتوای ویروسی

4924 1854 کانتنت برگر

چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید قبول کنیم که در عصر انفجار پیام‌های گوناگون زندگی می‌کنیم. عصری که در کنار انفجار پیام‌ها، با انفجار انتخاب نیز روبه‌روست. امروزه برای تأمین تنها یکی از نیازهای خود،…