تجربه کاربری – UX

تجربه‌ی کاربری چیه و چرا مهمه؟ (قسمت اول)

750 476 کانتنت برگر

طرح کلی این مطلب، از فصل اول کتاب «المنت‌های تجربه‌ی کاربری» اثر «جیمز گَرِت» برگرفته شده است و با خواندن آن در حدود ۱۰ دقیقه اطلاعاتی در مورد این که تجربه‌ی کاربری چیست و چرا…