اشتراک

* مطلب تست قسمت اشتراک ابزارک

خبرها

دسته: معماری اطلاعات

طراحی مسیر در معماری
سفر یکساله محتوا

در معماری مسیرها چطور (Way-Finding) طراحی می‌شوند؟ 

پست 3 از 3 در مسیر مسیر معماری اطلاعات

به نظر می‌رسد موضوع مسیریابی در معماری قرار است کمک زیادی به ما در معماری اطلاعات کند. معماران در طراحی یک فضا، باید مسیر مخاطب را طوری طراحی کنند که بتواند …

سفر یکساله محتوا

مسیریابی از معماری تا محتوا (Way-finding) 

پست 2 از 3 در مسیر مسیر معماری اطلاعات

در معماری برای آنکه مخاطب مسیر درست را پیدا کرده و سریع‌تر به مقصد مورد نظر برسد از روش‌ها و اصولی استفاده می‌کنند که به آن Wayfinding می‌گویند. می‌خواهیم این روش‌ها …

معماری اطلاعات و استراتژی محتوا
سفر یکساله محتوا

شروع معماری اطلاعات (IA) 

پست 1 از 3 در مسیر مسیر معماری اطلاعات

احتمالا چنین مطلبی را باید با چنین مقدمه‌ای شروع کنیم که توسعه اینترنت باعث شده است هر روز با اطلاعات زیادی روبرو شویم، پس نیاز به معماری اطلاعات داریم و از …