محتوای ۱ از ۱ در مسیر معماری اطلاعاتاحتمالا چنین مطلبی را باید با چنین مقدمه‌ای شروع کنیم که توسعه اینترنت باعث شده است هر روز با اطلاعات زیادی روبرو شویم، پس نیاز به معماری اطلاعات داریم و از اینجور مقدماتی که همه در جریانش هستیم....